සිවරාජා මල්ලීගෙන්

fixed31

හිස පුරා රිදුම් දෙන ටොකු පහර
ඉතින් නවතනුයි මා කී හෙයින්
දහසකුත් වියරු ඔල්වරසන් මැද
තලා දැමුවේ ඔවුන්
මා ඔබෙන් ලද
අපේ‍්‍රල් හදවතය.

මගේ හද ඉරා දැමූ ‘‘හෙණ පහර’’
ඔබේ මග එළිය කෙරුවෙද සබඳ
ඉතින් මම් උතුරු කොණ හිඳ
කෙලෙස හිනැහෙම්ද
සහෝදරවරුනි අද

තල් කඳන් ඉරාගෙන
ඇද වැටෙන වෙඩි සැරට
පිළිස්සී අඟුරු වී ගිය
බිළිඳු මුහුණු මත
කිසිවෙකුට නොතේරෙන
සිනහවක් දුටිමි මම
කියන් මට
දකුණු දිග සහෝදර
මා ගැනද
ඔබ ගැනද
ඒ ………….?

අජිත් සී හේරත්-නිම්තෙර – හිරු 1995 මාර්තු 29

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Visit the VANNI POST New Website

SOCIAL MEDIA LINKS

Facebook Twitter Facebook Facebook

SIGN THE PETITION

RETOON

LEARNING POLITICSFROM SIVARAM

REPORTS

WAR WITH OUT WITNESS IN SRI LANKA

Advertisements